Referentie Neerlandia


De zakelijke contacten van Brouwer Transport met Neerlandia Urk dateren al vanaf medio 70er jaren. Eerst voor het transport naar Frankrijk. Eind tachtiger jaren hernieuwd het contact tussen Brouwer Transport en Neerlandia Urk vanwege de handel in diepgevroren vis naar het Verenigd Koninkrijk.

Een terugblik

Urk is een hechte gemeenschap en iedereen kent iedereen, zo ook de senioren Herman en Albert Romkes van het familiebedrijf Neerlandia Urk. Wijlen Jurie Brouwer, de vader van de huidige directeur van Brouwer Transport, was geen onbekende voor hen, de persoonlijke contacten dateren al vanaf begin zestiger jaren van de vorige eeuw. Herman en Albert waren toen van ‘62/’64 tot ’72 werkzaam bij het eerste Urker visexportbedrijf U.V.A.A., daarna wordt het eigen bedrijf Neerlandia Urk in 1972 gestart. In die beginjaren van de Noordzeevis aanvoer op Urk wordt een verscheidenheid aan vissoorten aangevoerd, verhandeld en vervoerd, zo waren er vrachten haring, kabeljauw, tong, schol, enz. Ook Brouwer Transport was van de partij om vanaf de kotter of de visafslagen aan de kust ladingen vis naar  Urk te vervoeren. De samenwerking was zo goed dat het zelfs voorkwam dat Jurie Brouwer in eigen persoon als invallend chauffeur een rit met een lading vis met de vrachtauto van U.V.A.A. richting Duitsland verrichtte, waarbij ondergetekende als bijrijder fungeerde. 


De zakelijke contacten van Brouwer Transport met Neerlandia Urk dateren al vanaf medio  70er jaren. In de jaren daarvoor is Brouwer Transport gericht op binnenlands transport, het vervoer van de gevangen vis vanaf de kotter in de havens aan de kust naar Visafslag Urk  is belangrijk onderdeel van het dagelijkse doen van  het bedrijf. In dezelfde mate als de aanvoer van Noordzeevis zich manifesteert ontwikkelt zich op gelijke voet de verwerking en export in de plaatselijke visverwerkingsbedrijven. Destijds was er nog geen sprake van de Europese Unie zoals die nu functioneert waarin je kunt handelen, produceren en vervoeren  zonder al te veel ambtelijke barrières in de vorm van vergunningen, autorisaties en wat dies meer zij. De buitenlanden waren toen nog de buitenlanden en om met vis de grens van Frankrijk, Italië of Spanje over te komen moest er nogal wat gezegeld en gestempeld papier voor handen zijn. Toen moest men beschikken over verklaringen en contracten van bedrijven met gegarandeerde hoeveelheden om een transportvergunning te verkrijgen. Dus benaderde Brouwer Transport, in de persoon van directeur Jurie Brouwer, Neerlandia Urk om het vervoer naar Frankrijk te verrichten, hierop werd positief gereageerd en, als ik mij goed herinner was het in 1978, dat na het verkrijgen van transportvergunning de samenwerking van start ging. Toen was Frankrijk voor Neerlandia Urk een belangrijke handelspartner, het verladen van volle koelwagens met tong, kabeljauw, schar en wijting was een wekelijks gebeuren. Een aantal jaren floreerde de handel naar Frankrijk, maar einde jaren tachtig, begin jaren negentig, verloopt het zakelijk getij voor Neerlandia Urk, de omvang van de exportvolumes verminderen steeds meer en moeten vanwege de negatieve uitkomsten worden beëindigd. Het vervoer van de vis naar Italië gebeurt in die jaren per trein, twee keer per week, op maandag en vrijdag vertrekken volle wagons met vis richting de grensplaats Chiasso waar wordt overgeladen op vrachtauto’s voor de distributie in vooral het noorden van Italië. Eind tachtiger jaren is er hernieuwd contact tussen Brouwer Transport en Neerlandia Urk vanwege de handel in diepgevroren vis naar het Verenigd Koninkrijk, er is dan weer sprake van volle rendabele vrachten.


Wanneer Neerlandia Urk, per 1 december 2000, van Stortemelk 16, waar in beperkte omvang kon worden geproduceerd en gehandeld, verhuist naar Amsteldiep 2, waar de productie omvang voor vers en diepgevroren producten meerdere malen groter is, bestendigt de zakelijke samenwerking tussen de beide bedrijven, die inmiddels ook elkaars buren zijn geworden.
Een decennialange samenwerking voltrekt zich intussen, de tweede generatie aan het roer in beide bedrijven zetten deze in goede harmonie voort.

 

Mede namens broer Herman en de junioren Romkes,
Albert Romkes
Urk, november 2011
www.neerlandia.com

 

Lees nog een referentie, of ga terug naar home