Brexit update 2021

Brexit update - Dutch

 

brexit update

De Brexit is een feit en we hebben inmiddels de eerste zendingen tussen de EU en het VK afgeleverd. Mede dankzij uitstekend werk van onze agenten in zowel het VK als NL zijn we in staat geweest onze vaste klanten te bedienen zoals ze van ons gewend zijn. Ver voor de uiterlijke deadline 01/01/2021 hebben we de benodigde contacten gelegd. Mede door deze contacten zijn we op tijd van de juiste informatie voorzien. Met deze informatie hebben we de juiste keuzes kunnen maken. We zien deze nieuwe situatie als een kans om ons verder te specialiseren in het vervoer tussen de EU en het VK. Waar andere vervoerders het VK links laten liggen zullen wij ons blijven richten op vervoer van (veterinaire) goederen tussen het VK en de EU.

Uiteraard staan onze andere activiteiten niet stil. Ook onze lijnen naar de andere Europese landen worden steeds dikker met als gevolg, betere en snellere service.

Zoals iedereen worden we bij onze werkzaamheden geplaagd door de huidige Corona crisis en de daarbij behorende maatregelen. Restaurants en sanitair zijn beperkt beschikbaar voor onze chauffeurs. Een verplichte negatieve coronatest wordt binnenkort verplicht om een ferry overtocht te mogen maken. Bij de laad/los adressen zijn chauffeurs niet meer welkom en moeten wachten in de truck. Grote drukte bij supermarkt distributiecentra. Ingekorte levertijden en noem maar op. Door deze maatregelen in acht te houden en zo veilig mogelijk te werken proberen wij ons steentje bij te dragen.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Brexit update - English

 

Brexit is a fact; we have already delivered the first shipments between the EU and the UK. Thanks in part to the excellent work of our agents in both the UK and NL, we have been able to serve our regular customers as they have come to expect. We made the necessary contacts well before the deadline of 01/01/2021. Thanks in part to these contacts, we were provided with the right information in time. This information enabled us to make the right choices. We regard this new situation as an opportunity to further specialise in transport between the EU and the UK. Where other carriers push the UK aside, we will continue to focus on transporting (veterinary) goods between the UK and the EU.

Of course, our other activities are not discontinued, either. Our connections to the other European countries are also intensifying, resulting in better and faster service.

Like everyone else, our work is hampered by the current Corona crisis and its corresponding measures. Restaurants and sanitary facilities are only available to our drivers to a limited extent. A mandatory negative corona test will soon become compulsory for ferry crossings. Drivers are no longer welcome at the loading/unloading sites and have to wait in their truck. Congestion at supermarket distribution centres. Shortened delivery times. Et cetera. By observing these measures and working as safely as possible, we try to do our part.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Brexit update - German


Der Brexit ist Fakt und wir haben inzwischen die ersten Sendungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich abgeliefert. Auch dank der hervorragenden Arbeit unserer Vertreter sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den Niederlanden waren wir in der Lage, unsere Stammkunden so zu bedienen, wie sie es von uns gewohnt sind. Lange vor der Deadline am 01.01.2021 haben wir die nötigen Kontakte geknüpft. Auch durch diese Kontakte haben wir rechtzeitig die korrekten Informationen erhalten. Mit diesen Informationen konnten wir die richtigen Entscheidungen treffen. Wir sehen diese neue Situation als Chance, uns weiter auf den Transport zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zu spezialisieren. Wo andere Transportunternehmen das Vereinigte Königreich links liegen lassen, werden wir uns weiter auf den Transport von (Veterinär-) Gütern zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU konzentrieren.

Natürlich stehen unsere anderen Tätigkeiten nicht still. Wir haben auch mehr und mehr Verbindungen zu den anderen europäischen Ländern, wodurch wir besseren und schnelleren Service bieten können.

Wie jeder andere werden wir bei unseren Tätigkeiten von der gegenwärtigen Corona-Krise und den diesbezüglichen Maßnahmen geplagt. Restaurants und sanitäre Anlagen stehen unseren Fahrern nur begrenzt zur Verfügung. Ein negativer Corona-Test wird in Kürze zur Pflicht, um mit der Fähre übersetzen zu können. Bei den Lade-/Entladeadressen sind Fahrer nicht mehr willkommen und müssen im LKW warten, großes Gedränge bei Supermarkt-Verteilzentren, verkürzte Lieferzeiten und so weiter. Dadurch, dass wir diese Maßregeln einhalten und so sicher wie möglich arbeiten, versuchen wir, unseren Beitrag zu leisten.